پاورپوینت اداره امور استخدامی عمومی

پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازاریابی

پاورپوینت قوه مجریه و دستگاه اداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پاورپوینت مالیه عمومی و بودجه دولتی

پاورپوینت تصميم‌گيري در مديريت و فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP )

خرید دین در معاملات بانکی

خرید، اعتبار و آثار دین در نظام بانکی در فقه و حقوق

بررسی فقهی حقوقی خرید و اعتبار دین و تطبیق آن با نهادهای مشابه

خرید دین در فقه و حقوق بانکی ایران

ماهيت خريد دين و مقايسه آن با نهادهاي مشابه با بررسی در حقوق داخلی و خارجی

بررسی فقهی و حقوقی اعتبار قرارداد خريد دين

آثار قرارداد خريد دين در حقوق داخلی و تجارت بین الملل

خرید دین در نظام بانکداری اسلامی

غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه و فقه شافعی

حکم معامله غرری از منظر فقه امامیه و شافعیه

مطالعه تطبیقی غرر در معامله در فقه اسلامی

بررسی غرر و مفاهیم مشابه آن با بیان آرا فقها امامیه و شافعی

قاعده غرری و منابع آن

فلسفه وجودی و منابع قاعده غرر و حکم معاملات غرری در فقه امامیه و شافعی

مبانی و مستندات قاعده غرر و معيار تشخيص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی

موجبات پیدایش غرر در معامله

بررسی عوامل ابهام و غرر در معامله و نحوه رفع آن از مورد معامله

پاورپوینت اخلاق حرفه ای، اصول و ویژگیهای آن

پاورپوینت استفاده از هوش عاطفی در محيط کار

پاورپوینت آشنایی با بازاريابي تك به تك

پاورپوینت آشنایي با مهندسی خلاقيت و نظريه حل ابداعانه مسئله (TRIZ )

پاورپوینت اصول کار تیمی

پاورپوینت اعتماد به نفس و راه‌هاي تقويت آن

پاورپوینت آمادگی برای ورود به دنیای کسب و کار

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری با تأکید بر فرآیند نوآوری و اختراع